eczema

Andelen barn med eksem har skutt i været siden 1960-tallet i industrialiserte land. For å forebygge barneeksem, viser studier at mors inntak av Biola er effektivt. Foto: Thinkstock

Cultured milk for mom prevents eczema in kids

A daily glass of the cultured milk product called Biola for mom while she is pregnant, and during the first months of breastfeeding helps prevent eczema in children up to the age of six.