Olav A. Haugen

Dating yellow bruises

Når fikk han egentlig blåmerket – og hvordan? Optisk teknologi kan gi svaret.